Opiumwet verhuurders strafbaar bij hennepteelt

VANAF 1 MAART ZIJN VERHUURDERS STRAFBAAR BIJ HENNEPTEELT

De Opiumwet. Wellicht heeft u hier eerder over gelezen of gehoord. De Opiumwet is bedoeld om de handelingen m.b.t. hennepteelt strafbaar te stellen. Per 1 maart 2015 is het artikel 11a aan de Opiumwet toegevoegd. In het artikel wordt bepaald dat personen die hennepteelt voorbereiden of mogelijk maken strafbaar zijn. Door de wetswijzing kan de overheid personen die diensten of producten aan henneptelers leveren vervolgen. Hierbij kunt u denken aan het verhuren van een woning of leveren van lampen. Voor u betekent dit dat u als verhuurder kan worden vervolgd. Vinden er strafbare feiten in uw woning plaats? Dan riskeert u een gevangenisstraf van maximaal 3 jaar of een geldboete tot € 81.000 (5e categorie). Reden te meer om extra zorgvuldig met het verhuren van uw woning om te gaan. HBhousing informeert u daarom over de zorgplicht.

ZORGPLICHT VOOR DE VERHUURDER

Door het toevoegen van het artikel 11a aan de Opiumwet kunnen alle schakels in de voorfase van de hennepteelt worden aangepakt. Hierdoor hoopt de overheid de illegale hennepteelt beter te bestrijden. Om dit doel te bereiken geld er een zorgplicht voor leveranciers van goederen en diensten. Als verhuurder bent u verplicht de huurder grondig te screenen en aandacht te hebben voor het dagelijks gebruik van uw woning. Hierbij kunt u denken aan: controleren van de legitimatiebewijs, loonstroken, werkgeversverklaring, het opvragen van een verklaring omtrent het gedrag- en periodieke inspectie van uw woning. Constateert de overheid hennepteelt in uw woning- en heeft u als verhuurder niet aan uw zorgplicht voldaan? Dan wordt u als medeverdachte aangemerkt. Daarom is het verstandig om preventiemaatregelen in het contract op te nemen.

VERPLICHTE CONTROLE OPNEMEN IN HET CONTRACT

Vanaf 1 maart bent u bij constatering van hennepteelt in uw woning strafbaar. Daarom is het belangrijk dat u als verhuurder aan uw zorgplicht voldoet. Om aan deze plicht te voldoen moet u uw woning periodiek inspecteren. Hierbij is toestemming van de huurder vereist. Zonder toestemming van de huurder mag u de woning niet betreden. De huurder heeft namelijk recht op privacy en woongenot zoals in de huurwet is bepaald. Om medewerking af te dwingen doet u er als verhuurder goed aan een clausule in de huurovereenkomst op te nemen waarin staat dat u de woning periodiek mag inspecteren. Hierbij kunt u denken aan:

Voorbeeld: Verhuurder en/of vertegenwoordiger is gerechtigd om de woning per maand/ kwartaal/ halfjaar te betreden, te inspecteren met als doel toezien op naleving van het gebruik zoals omschreven en als bedoelt en opgenomen in de verhuurovereenkomst. De dag- en tijdstip waarop de inspectie plaatsvind zal in overleg met de huurder worden vastgesteld. Bij het belemmeren van de inspectie zal er een boete van € 700 aan huurder worden opgelegd.*

*Bovenstaande clausule is een voorbeeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. HBhousing is niet aansprakelijk voor schade die uit het gebruik van dit voorbeeld zijn ontstaan.

Als verhuurder doet u er goed aan de clausule juridisch te testen en met de huurder te bespreken.

PERIODIEK INSPECTIES UITVOEREN

Door uw woning te inspecteren kunt u bij een eventuele rechtszaak aantonen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan. Daarom is het belangrijk dat u zoveel mogelijk in beeld vastlegt, een inspectierapport opstelt en een kopie aan de huurder overhandigt. Tijdens de inspectie kunt letten op: schommelingen binnen meterstanden, aangeschafte lampen, onderverhuur en/of delen van de woning. Constateert u misstanden? Stel hier de huurder schriftelijk van op de hoogte en geef aan welke maatregelen u gaat treffen. Bouw een dossier op met daarin alle inspectierapporten en communicatie met de huurder.

ZORGELOOS UW WONING VERHUREN VIA HBHOUSING

Door de wetswijzing binnen de Opiumwet heeft u als verhuurder meer verantwoordelijkheid gekregen. Bij constatering van hennepteelt in uw woning wordt u als medeverdachte aangemerkt. Als verhuurder doet er dan ook goed aan om alles m.b.t. het verhuren van uw woning juridisch goed te regelen. Hierbij kunt u denken aan het screenen van de huurder en het opstellen van de huurovereenkomst inclusief aanvullende bepalingen. Zaken waar u als verhuurder wellicht geen tijd of kennis van heeft. Daarom helpt HBhousing u met het vakkundig verhuren van uw woning. Als verhuurmakelaar dragen wij zorg voor alle praktische- en juridische aspecten die bij het verhuren van uw woning komen kijken. Neem voor meer informatie over het verhuren van uw woning contact met onze verhuurmakelaar op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bel mij terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.