Overbruggingsverhuur aanvragen

Huisbewaring: overbruggingsverhuur hoe werkt dat

Vertrekt u voor werk- en of studie tijdelijk naar het buitenland? Gaat u (proef)samenwonen of elders verpleging en zorg verlenen? Dan kunt u gebruik maken van huisbewaring en overbruggingsverhuur op basis van de leegstandswet. Het prettige hieraan is dat u tijdelijk verhuurd en dat u na terugkomst de woning kunt betrekken. De voorwaarden voor het aanvragen van huisbewaring voor overbruggingsverhuur verschillen per gemeente- en huiseigenaar. In verband met huurrecht en huurbescherming is het daarom noodzakelijk om de tijdelijke verhuur van een woning goed te regelen. In dit artikel gaan wij hier dieper op in, en omschrijven wat huisbewaring is, welke algemene voorwaarden er gelden en wanneer er sprake van overbruggingsverhuur is. Omdat de wettelijke regels per verhuurobject verschillen, beperken wij ons tot het particulier verhuur van woningen.

Regels huisbewaring voor particulier verhuur

Gaat u als hoofdbewoner tijdelijk naar het buitenland of gaat u (proef)samenwonen? Heeft u een eigen woning of huurt u particulier? Dan kan een aanvraag huisbewaring bij de gemeente- en huiseigenaar worden ingediend. Zonder een vergunning mag een woning niet tijdelijk verhuurd worden. Hierbij maakt het niet uit of het om een woning van een makelaar, particulier of woningbouwvereniging. Zo lang het niet om tijdelijk verhuur van een vrije sector woning gaat, is naast toestemming van de eigenaar ook toestemming van de gemeente nodig.

Gaan de gemeente en huiseigenaar met de overbruggingsverhuur akkoord, dan mag u de woning tijdelijk verhuren en kunt u na terugkomst de woning snel betrekken. Het huurrecht en huurbescherming zijn bij overbruggingsverhuur, mits goed geregeld, niet van toepassing. Huisbewaring heeft namelijk geen wettelijke basis, het is een afspraak tussen drie partijen onderling: eigenaar, huurder en huisbewaarder. De huisbewaarder bouwt ook geen woon duur op. Daarom is het noodzakelijk om vooraf toestemming voor huisbewaring aan te vragen en de afspraak contractueel vast te leggen.

De procedures en leges voor het aanvragen van huisbewaring verschillen per gemeente en huiseigenaar. De aanvraag wordt door Dienst, Zorg en Samenleven (DZS) van de gemeente waarin de woning ligt in behandeling genomen. Om bij de gemeente in aanmerking voor overbruggingsverhuur te komen, moet u standaard aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet niet om een vrije sector woning gaan. Binnen dezede vrije sector is géén gemeentelijke toestemming nodig, wél van de eigenaar.
 • Het moet om een woning met een verhuurprijs van maximaal Euro 681,02,- 699,48 gaan. Bij een hogere rekenprijs valt de woning binnen de vrije sector. € 34.678 in 2014. Prijspeil inkomen
 • Het moet aantoonbaar zijn dat afwezigheid noodzakelijk is. Te denken valt dan aan werken in het buitenland, remigratie, detentie, studie, verpleging en verzorgen elders dan de woonplaats.
 • Bij (proef)samenwonen moet aantoonbaar zijn dat: de partners niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en dat beide partners niet naar een gezamenlijk gekochte woning verhuizen.
 • De aanvraag moet voor minimaal 3 en maximaal 12 maanden zijn. Na de eerste aanvraag is verlenging, mits het niet om (proef)samenwonen en remigratie gaat, met 12 maanden mogelijk.
 • Verplichting tot inschrijving van de huisbewaarder in de gemeentelijke administratie bij een verblijf langer dan 2 maanden.
 • De aangedragen huisbewaarder mag niet jonger zijn dan 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs hebben.
 • De huisbewaarder mag niet over een zelfstandige woning beschikken die leeg komt te staan.

Voldoet u hier niet aan? Dan kunt u geen vergunning voor huisbewaring bij de gemeente aanvragen. Omdat ook een huiseigenaar voorwaarden heeft, verzoeken wij om naar deze voorwaarden te vragen. Verhuurt u de woning toch zonder toestemming: dan is er sprake van onderhuur. In dit geval kunt u de woning in een gerechtelijke procedure, door gemeente, huurder of eigenaar gestart, de woning kwijt raken. Het is daarom noodzakelijk om aan alle voorwaarden te voldoen en de overbruggingsverhuur contractueel goed vast te leggen.

Verhuurovereenkomst voor huisbewaring

Huisbewaring geeft huurders de mogelijkheid de woning tijdelijk te verhuren. Als huurder van een woning van een particulier of makelaar blijft u echter verantwoordelijk voor het naleven het oorspronkelijk verhuurovereenkomst en daarin opgenomen voorwaarden. Voor u betekent dit dat u bij huisbewaring verantwoordelijk blijft voor: het tijdig betalen van de huur en eventuele servicekosten, gemeentelijke belastingen, verzekering en ook het voorkomen van overlast. Voor huiseigenaren die een woning verhuren geld deze verantwoordelijkheid niet: de huisbewaarder is zelf verantwoordelijk voor belasting- en verzekeringskosten. Het is daarom belangrijk om de verhuurovereenkomst voor huisbewaring goed te regelen. In de verhuurovereenkomst moet daarom worden voorzien van:

 • De noodzaak en reden van de overbruggingsverhuur.
 • Een ingangs- en einddatum van de verhuurovereenkomst.
 • Verhuurprijs van de woning op basis van het puntentellingsysteem.
 • Wie verantwoordelijk is voor het beheer van de woning.
 • Dat er toestemming van de gemeente- en/of huiseigenaar is verleend.

Door deze bepalingen in de verhuurovereenkomst voor huisbewaring op te nemen, verklaart de huisbewaarder akkoord te gaan bij het tijdelijk huren van een woning. Door deze afspraak kunt u na terugkomst de woning betrekken. De huurder is immers met de voorwaarden akkoord: huurrecht en huurbescherming zijn niet van toepassing. Bij een eventueel conflict houdt een rechter sterk rekening met deze afspraak.

Zelf regelen of laten doen

Overbruggingsverhuur biedt huiseigenaren de mogelijkheid om bij een noodzakelijk verandering van de (leefsituatie) de woning tijdelijk te verhuren. Door de woning op basis van de leegstandswet of huisbewaring te verhuren, kunt u de woning weer betrekken. Overbruggingsverhuur brengt echter ook risico’s met zich mee: er kan bij het verkeerd opstellen van een huurcontract of verhuren zonder toestemming huurrecht ontstaan. Met als gevolg juridische procedures en financiële schades.

Kennis over de markt, wet- en regelgeving is voor overbrugginsverhuur noodzakelijk. Als verhuurmakelaar beschikt HBhousing over alle benodigde kennis en ervaring om uw woning tijdelijk te verhuren. Wij helpen u met het aanvragen van de vergunning, het indienen van het verzoek bij de eigenaar en het vinden van een geschikte huurder. Met u overleggen wij wat de beste manier is om uw woning te verhuren. Of u nu verhuurd op basis van de leegstandswet of huisbewaring, het tijdelijk verhuren van uw woning is bij HBhousing goed geregeld. Neem voor meer informatie over het tijdelijk verhuren van uw woning contact met een van onze verhuurmakelaars op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bel mij terug

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.